I’m In Love with My Alien Best Friend by Kylie Alexandria

Jade is a simple and ordinary girl. She’s so ordinary that she belongs to the categories ‘plain jane,’ invisible and unpopular. Hindi kasi siya mahilig mag-ayos ng buhok at mukha o magsuot ng mga girly outfit. Minsan napagkakamalan tuloy siyang Tomboy. Solong babae kasi siya sa anim na magkakapatid na puro lalake. Ito na rin siguro ang dahilan kaya ang kinalakhan niyang best friend ay lalake rin, si Trent. If Jade is an ordinary girl, Trent is everything but ordinary. He’s a head-turner–maganda ang skin, kumpleto ang ngipin, matikas ang tindig. In other words, he’s above average na tipong unaware na gwapo siya. May pagka-antisocial ito and sometimes borderline weirdo. Si Jade lang ang nakaka-gets sa kanya kahit na ugaling alien siya. Minsan ang pag-ibig nagsisimula sa pagkakaibigan. At unti-unti na ngang nahuhulog ang loob ni Jade sa antipatikong binata. Paano kung matuklasan niya ang totoong pagkatao nito na inilihim sa kanya sa mahabang panahon? Pero tao nga ba si Trent? Product Details: Author: Kylie Alexandria ISBN: 978-971-9653-29-5 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Genre: Contemporary Fiction Format: Paperback No. of pages: 142 SRP: P100.00 Order this book via Shopee    

Superhero Problems by Elena Buncaras

WINNER: Wattpad Writing Battle 2016 ISA SIYANG kriminal na huminto na sa kanyang masamang gawain. Nakilala siya ng iba bilang isang masamang tao. Nagnanakaw, nananakit ng iba, pumapatay—ngunit magbabago ang lahat dahil sa isang lumang propesiya. Sa makabagong panahon kung saan siya naninirahan, malalaman ang kanyang tunay na pinagmulan. Sa panahon kung saan pinatatakbo ang buong mundo ng papaunlad na teknolohiya, malalaman nila na ang gaya niya ay nabubuhay pala. At sa taong dalawang libo at labingwalo, isang bulalakaw ang nakatakdang wawasak sa buong mundo. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, gagawin ba niya ang itinakda niyang trabahong iligtas ang lahat para sa kabutihan o pipiliin na lang niyang manood sa isang tabi gaya ng nakasanayan? Product Details: Author: Elena Buncaras ISBN: 978-971-8573-35-8 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Genre: Contemporary Fiction Format: Paperback No. of pages: 144 SRP: P115.00 P100.00 Order this book via Shopee    

Run Away, Bride! by Mary Ruth Baloy

When Bride Lopez loves, she does it with all her heart. It was her strength and her weakness. Kaya n`ong minahal niya si Slance Aquino ay alam niyang binigyan niya ito ng kakayahang saktan siya. Slance and she were from different worlds. He was one of the popular kids then and she was just…well, Bride. Pinabayaan niyang mahulog ng sobra ang loob niya rito dahil alam niyang hindi siya nito mapapansin. She permitted herself to get lost in him because she knew he will never find her. Pero laking gulat niya nang isang araw ay ayain siya nito magsayaw. It scared her. Because now that he knew she existed, he could break her heart. So instead of succumbing to her feelings, she ran away from him. And from that day on, she never saw him again…until ten years later. Mukhang may pinaplanong laro ang tadhana sa kanila at tila sakit lang ang maaaring makuha. He rejected her when she confessed, left her hanging in pain and regret, and played with her feelings like a ball on a thread. He was confusing her. May mga oras na sasabihin nitong mahal siya nito pero pagkalauna’y sasaktan. Iyong hihilahin siya nito para halikan…

Sold to the Mafia Boss by Aizle Fuentes Eres

What if maging pambayad ka ng utang? Si Ella Jane Cruz ang dalagang pinambayad utang ng kanyang parents kay James Scarletti upang maging slave nito. James, by the way, is the most-feared mafia boss in the Manila underground society na pinagkakautangan ng parents ni Ella Jane. Sa simula, akala ng dalaga ay magiging alila o maid lamang siya ng mayamang binata. Subalit inatasan siya nito na magpanggap bilang si Ella Jane Scarletti, his wife! Sa strong, uptight at laging galit na personality ni James, matutuklasan ng dalaga na may soft side pala itong itinatago. Dahil na rin sa taglay nitong kagwapuhan, pinipilit ni Ella Jane na kamuhian ang binata pero hindi niya ito magawa. But there’s more to James than his black suit, tie and shades. Nang makita niya ang mata ng Mafia Boss nang malapitan, she knew instantly na may kabutihan sa puso nito na pilit nitong ikinukubli! Product Details: Author: Aizle Fuentes Eres ISBN: 978-971-0453-95-5 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Genre: Contemporary Fiction, Wattpad Format: Paperback No. of pages: 288 SRP: P145.00 Order this book via Shopee    

My Kuya’s Assistant by Red Weasley

Jennica almost got everything a girl could wish for. Beauty, brains, talent and fortune. She’s a happy-go-lucky girl, at imposibleng walang lalaking makapansin sa kanya. Well, except siguro sa right hand ng Kuya Jeric niyang si Thomas. So she was thinking, i-seduce kaya niya ito? Product Details: Author: Red Weasley ISBN: 978-971-0453-75-7 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 212 SRP: P145.00 Order this book via Shopee    

A Song for You by YG King

The first day na nakita ni Tessa si Geo ay nasabi na niya sa kanyang sarili na ito ang lalaki para sa kanya. Kaya laking tuwa niya nang isang araw ay nilapitan siya nito at pinuri sa kanyang pagtugtog ng piyesa ni Beethoven sa music room ng unibersidad na pinapasukan nila. Simula noon ay hindi na siya tinigilan nito hanggang sa mapulot nito ang papel na sinulatan niya ng flames nilang dalawa. Laking tuwa niya nang magtapat ang binata ng pag-ibig sa kanya. Pero ang tuwang iyon ay napalitan ng sakit nang makita niya itong may kasiping na ibang babae. Gumuho ang mundo ni Tessa sa mga panahong iyon and she decided to pursue her Juilliard dream na minsan na niyang tinanggihan. Naging matagumpay naman siya sa larangang pinili at nabigyan ng break para maging assistant musical director sa isang play na itatanghal sa Pilipinas. After four years ay nagbalik siya sa bansa para magtanghal ng “Elisabeth” at nagtagpong muli ang kanilang landas ni Geo. Nagsusumamo ang binata sa kanya at humingi ito ng kapatawaran sa kanya. Naramdaman niyang sa pagkikita nilang iyon ay ito pa rin ang nagmamay-ari ng kanyang puso. Dapat bang patawarin ni Tessa ang binata and…

A Secret Love by Juliet Vergara

Hinihingal si Paigne nang makarating sa garden ng school nila. Agad na hinanap ng paningin niya si Harvey habang mariing nakahawak sa pahina ng sketch pad nito. Pakiramdam niya, mahalaga ang bawat segundong lumilipas. And then she found him, sitting on the concrete bench with his divine back and all. Buong puso at dahan-dahan siyang lumapit sa binata habang namumuo na ang mga luha sa mga mata. Parang ilang libong taon niya itong hindi nakita. At parang tumigil ang pag-inog ng mundo nang dahan-dahan itong humarap sa kanya nang marahil ay maramdaman ang presensiya niya. Masuyo itong ngumiti sa kanya, tila natutuwang makita siya. “What took you so long, Paigne?” Lalong napangiti si Harvey nang mapatingin sa papel na hawak niya. Iwinagayway niya ang papel sa harap nito. “I know, right?” “So, you’ve finally seen it.” Product Details: Author: Juliet Vergara ISBN: 978-971-0453-67-2 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 112 Genre: Contemporary Fiction SRP: P99.95 P75.00 Order this book via Shopee    

Always in My Heart by Darla Tverloheb

Tadhana ang siyang nag-krus ng kanilang mga landas. Ngunit dahil sa isang aksidente ay nakalimutan siya ni Franklin. Naisip na lang ni Sadie na baka ay nakatadhana ring maging ganoon ang ending ng kanilang love story lalo na’t ayaw sa kanya ng pamilya ng lalaki. Ngunit, hahayaan na lang ba talaga niyang ganoon na lang pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan nilang dalawa ng lalaki? Isn’t it just right to fight for her love until the end? After all, fate must have just played a game for the two of them to test how their love could conquer all odds… Product Details: Author: Darla Tverloheb ISBN: 978-971-9653-19-6 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 104 SRP: P99.95 Order this book via Shopee    

The Perfect Match for Steven Salcedo by Amor Filia

Wala sa plano ni Steven Salcedo ang magmahal. Work, work and work were all his priorities. Hindi siya kailanman pumasok sa isang seryosong relasyon sa kahit sinong babae sa takot na masira ang mga plano niya sa buhay. At kung dumating man ang panahon na kailanganin na niya ang magpakasal, kailangang pumili siya ng babaeng taglay ang mga katangiang ibig niya: may magandang reputasyon, tamang pananaw sa buhay at matalino. Sa gayon ay makakatulong ito sa mga negosyo niyang naiwan ng ama. Pero paano kung tumibok ang kanyang puso sa maling babae? What would he do if he fall in love for someone as ordinary as a market vendor? And to worsen the scenario, anak pa ito ng isang masamang tao? Would he still pursue her? O gaya ng iba ay kalilimutan na lang din niya ito? Product Details: Author: Amor Filia ISBN: 978-971-8573-94-5 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 192 SRP: P120.00 Order this book via Shopee    

Restless Heart by Amor Filia

Nang sagutin ni Stelah si Marco ay ipinangako niya sa sariling ito na ang lalaking makakasama niya habam- buhay. Maayos naman ang relasyon nila noong una pero nang lumaon ay unti-unti na niyang nakita ang mga kapintasan nito. Mabait at malambing ngunit sobrang mainitin ang ulo ng lalaki. Maliit na bagay ay ikinagagalit agad nito. Sa kabila ng lahat ay pinaniniwala ni Stelah sa sariling si Marco pa rin ang lalaking nakalaan para sa kanya. Subalit nagulo ang mundo ng dalaga nang makilala si Baron, ang nakababatang kapatid ng nobyo. Ang ugali nito ay eksaktong kabaligtaran ng pag-uugali ni Marco– easy go lucky, mukhang walang bagay na sineseryoso sa buhay. Pero bakit madalas niyang hinahanap-hanap ang presensiya nito? Bakit may nadarama siyang kakaiba sa tuwing makikita ito? Dapat na nga ba siyang mabahala sa pagdating ng bunso ng mga Buencamino? Product Details: Author: Amor Filia ISBN: 978-971-9653-68-4 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 112 SRP: P75.00 Order this book via Shopee