A Secret Love by Juliet Vergara

Hinihingal si Paigne nang makarating sa garden ng school nila. Agad na hinanap ng paningin niya si Harvey habang mariing nakahawak sa pahina ng sketch pad nito. Pakiramdam niya, mahalaga ang bawat segundong lumilipas. And then she found him, sitting on the concrete bench with his divine back and all. Buong puso at dahan-dahan siyang lumapit sa binata habang namumuo na ang mga luha sa mga mata. Parang ilang libong taon niya itong hindi nakita. At parang tumigil ang pag-inog ng mundo nang dahan-dahan itong humarap sa kanya nang marahil ay maramdaman ang presensiya niya. Masuyo itong ngumiti sa kanya, tila natutuwang makita siya. “What took you so long, Paigne?” Lalong napangiti si Harvey nang mapatingin sa papel na hawak niya. Iwinagayway niya ang papel sa harap nito. “I know, right?” “So, you’ve finally seen it.” Product Details: Author: Juliet Vergara ISBN: 978-971-0453-67-2 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 112 Genre: Contemporary Fiction SRP: P99.95 P75.00 Order this book via Shopee