Run Away, Bride! by Mary Ruth Baloy

When Bride Lopez loves, she does it with all her heart. It was her strength and her weakness. Kaya n`ong minahal niya si Slance Aquino ay alam niyang binigyan niya ito ng kakayahang saktan siya. Slance and she were from different worlds. He was one of the popular kids then and she was just…well, Bride. Pinabayaan niyang mahulog ng sobra ang loob niya rito dahil alam niyang hindi siya nito mapapansin. She permitted herself to get lost in him because she knew he will never find her. Pero laking gulat niya nang isang araw ay ayain siya nito magsayaw. It scared her. Because now that he knew she existed, he could break her heart. So instead of succumbing to her feelings, she ran away from him. And from that day on, she never saw him again…until ten years later. Mukhang may pinaplanong laro ang tadhana sa kanila at tila sakit lang ang maaaring makuha. He rejected her when she confessed, left her hanging in pain and regret, and played with her feelings like a ball on a thread. He was confusing her. May mga oras na sasabihin nitong mahal siya nito pero pagkalauna’y sasaktan. Iyong hihilahin siya nito para halikan…