Married to My Boss by CHIQUIISMYNNAME

July 2, 2020

Jamie Briana Cruz, isa sa pinakainosenteng babae sa mundo ay simpleng namumuhay nang bigla niyang makilala si Brent Ashton Mendez, one of the most eligible bachelors. Their first meeting was never good dahil sa isang scandal na hindi naman siya dapat sangkot pero sa kanya nakatuon ang tingin ng mga tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging boss niya ito. Can she handle the roller coaster ride?

Product Details:

Author: CHIQUIISMYNNAME
More than 5.4 million reads on Wattpad
Genre: Teen Fiction, Wattpad, Romance
No. of pages:356
Format: Paperback
Genre: Wattpad, Teen Fiction

Order this book via Lazada

 

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: