The Perfect Match for Steven Salcedo by Amor Filia

Wala sa plano ni Steven Salcedo ang magmahal. Work, work and work were all his priorities. Hindi siya kailanman pumasok sa isang seryosong relasyon sa kahit sinong babae sa takot na masira ang mga plano niya sa buhay. At kung dumating man ang panahon na kailanganin na niya ang magpakasal, kailangang pumili siya ng babaeng taglay ang mga katangiang ibig niya: may magandang reputasyon, tamang pananaw sa buhay at matalino. Sa gayon ay makakatulong ito sa mga negosyo niyang naiwan ng ama. Pero paano kung tumibok ang kanyang puso sa maling babae? What would he do if he fall in love for someone as ordinary as a market vendor? And to worsen the scenario, anak pa ito ng isang masamang tao? Would he still pursue her? O gaya ng iba ay kalilimutan na lang din niya ito? Product Details: Author: Amor Filia ISBN: 978-971-8573-94-5 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 192 SRP: P120.00 Order this book via Shopee    

Restless Heart by Amor Filia

Nang sagutin ni Stelah si Marco ay ipinangako niya sa sariling ito na ang lalaking makakasama niya habam- buhay. Maayos naman ang relasyon nila noong una pero nang lumaon ay unti-unti na niyang nakita ang mga kapintasan nito. Mabait at malambing ngunit sobrang mainitin ang ulo ng lalaki. Maliit na bagay ay ikinagagalit agad nito. Sa kabila ng lahat ay pinaniniwala ni Stelah sa sariling si Marco pa rin ang lalaking nakalaan para sa kanya. Subalit nagulo ang mundo ng dalaga nang makilala si Baron, ang nakababatang kapatid ng nobyo. Ang ugali nito ay eksaktong kabaligtaran ng pag-uugali ni Marco– easy go lucky, mukhang walang bagay na sineseryoso sa buhay. Pero bakit madalas niyang hinahanap-hanap ang presensiya nito? Bakit may nadarama siyang kakaiba sa tuwing makikita ito? Dapat na nga ba siyang mabahala sa pagdating ng bunso ng mga Buencamino? Product Details: Author: Amor Filia ISBN: 978-971-9653-68-4 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 112 SRP: P75.00 Order this book via Shopee