A Song for You by YG King

The first day na nakita ni Tessa si Geo ay nasabi na niya sa kanyang sarili na ito ang lalaki para sa kanya. Kaya laking tuwa niya nang isang araw ay nilapitan siya nito at pinuri sa kanyang pagtugtog ng piyesa ni Beethoven sa music room ng unibersidad na pinapasukan nila. Simula noon ay hindi na siya tinigilan nito hanggang sa mapulot nito ang papel na sinulatan niya ng flames nilang dalawa. Laking tuwa niya nang magtapat ang binata ng pag-ibig sa kanya. Pero ang tuwang iyon ay napalitan ng sakit nang makita niya itong may kasiping na ibang babae. Gumuho ang mundo ni Tessa sa mga panahong iyon and she decided to pursue her Juilliard dream na minsan na niyang tinanggihan. Naging matagumpay naman siya sa larangang pinili at nabigyan ng break para maging assistant musical director sa isang play na itatanghal sa Pilipinas. After four years ay nagbalik siya sa bansa para magtanghal ng “Elisabeth” at nagtagpong muli ang kanilang landas ni Geo. Nagsusumamo ang binata sa kanya at humingi ito ng kapatawaran sa kanya. Naramdaman niyang sa pagkikita nilang iyon ay ito pa rin ang nagmamay-ari ng kanyang puso. Dapat bang patawarin ni Tessa ang binata and…

A Secret Love by Juliet Vergara

Hinihingal si Paigne nang makarating sa garden ng school nila. Agad na hinanap ng paningin niya si Harvey habang mariing nakahawak sa pahina ng sketch pad nito. Pakiramdam niya, mahalaga ang bawat segundong lumilipas. And then she found him, sitting on the concrete bench with his divine back and all. Buong puso at dahan-dahan siyang lumapit sa binata habang namumuo na ang mga luha sa mga mata. Parang ilang libong taon niya itong hindi nakita. At parang tumigil ang pag-inog ng mundo nang dahan-dahan itong humarap sa kanya nang marahil ay maramdaman ang presensiya niya. Masuyo itong ngumiti sa kanya, tila natutuwang makita siya. “What took you so long, Paigne?” Lalong napangiti si Harvey nang mapatingin sa papel na hawak niya. Iwinagayway niya ang papel sa harap nito. “I know, right?” “So, you’ve finally seen it.” Product Details: Author: Juliet Vergara ISBN: 978-971-0453-67-2 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 112 Genre: Contemporary Fiction SRP: P99.95 P75.00 Order this book via Shopee    

Always in My Heart by Darla Tverloheb

Tadhana ang siyang nag-krus ng kanilang mga landas. Ngunit dahil sa isang aksidente ay nakalimutan siya ni Franklin. Naisip na lang ni Sadie na baka ay nakatadhana ring maging ganoon ang ending ng kanilang love story lalo na’t ayaw sa kanya ng pamilya ng lalaki. Ngunit, hahayaan na lang ba talaga niyang ganoon na lang pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan nilang dalawa ng lalaki? Isn’t it just right to fight for her love until the end? After all, fate must have just played a game for the two of them to test how their love could conquer all odds… Product Details: Author: Darla Tverloheb ISBN: 978-971-9653-19-6 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 104 SRP: P99.95 Order this book via Shopee    

The Perfect Match for Steven Salcedo by Amor Filia

Wala sa plano ni Steven Salcedo ang magmahal. Work, work and work were all his priorities. Hindi siya kailanman pumasok sa isang seryosong relasyon sa kahit sinong babae sa takot na masira ang mga plano niya sa buhay. At kung dumating man ang panahon na kailanganin na niya ang magpakasal, kailangang pumili siya ng babaeng taglay ang mga katangiang ibig niya: may magandang reputasyon, tamang pananaw sa buhay at matalino. Sa gayon ay makakatulong ito sa mga negosyo niyang naiwan ng ama. Pero paano kung tumibok ang kanyang puso sa maling babae? What would he do if he fall in love for someone as ordinary as a market vendor? And to worsen the scenario, anak pa ito ng isang masamang tao? Would he still pursue her? O gaya ng iba ay kalilimutan na lang din niya ito? Product Details: Author: Amor Filia ISBN: 978-971-8573-94-5 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 192 SRP: P120.00 Order this book via Shopee    

Restless Heart by Amor Filia

Nang sagutin ni Stelah si Marco ay ipinangako niya sa sariling ito na ang lalaking makakasama niya habam- buhay. Maayos naman ang relasyon nila noong una pero nang lumaon ay unti-unti na niyang nakita ang mga kapintasan nito. Mabait at malambing ngunit sobrang mainitin ang ulo ng lalaki. Maliit na bagay ay ikinagagalit agad nito. Sa kabila ng lahat ay pinaniniwala ni Stelah sa sariling si Marco pa rin ang lalaking nakalaan para sa kanya. Subalit nagulo ang mundo ng dalaga nang makilala si Baron, ang nakababatang kapatid ng nobyo. Ang ugali nito ay eksaktong kabaligtaran ng pag-uugali ni Marco– easy go lucky, mukhang walang bagay na sineseryoso sa buhay. Pero bakit madalas niyang hinahanap-hanap ang presensiya nito? Bakit may nadarama siyang kakaiba sa tuwing makikita ito? Dapat na nga ba siyang mabahala sa pagdating ng bunso ng mga Buencamino? Product Details: Author: Amor Filia ISBN: 978-971-9653-68-4 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 112 SRP: P75.00 Order this book via Shopee    

A Dance to Remember by Roma Borromeo
Fiction , Wattpad Books / March 18, 2018

Matalo. Wala ito sa vocabulary ni Ruthie. Until she met Izon, ang kaisa-isang lalaking tumalo sa kanya. Pero ang nakakatawa, she shared her unforgettable dance with him. She realized that lossing is as bad as she thinks. After that, she promised to herself na gagawin niya ang lahat para matalo ito makaharap man niya ito sa hinaharap. Makalipas ang ilang taon, their paths crossed again. Kakayanin ba niyang matalo ulit kay Izon? Or will they end up sharing one more memorable dance again? Product Details: Author: Roma Borromeo ISBN: 978-971-9648-04-8 Size: 4.5″ x 7″ Language: Filipino Format: Paperback No. of pages: 108 Genre: Contemporary Fiction SRP: P128.00 P99.95 Order this book via Shopee for only P75.00 per copy.