Heart Over Matter Book 2

February 6, 2018

A love that defies the rule of living…

A love that goes against the law of surviving…

Love could find you even in the most unexpected place and time…

Ganoon ang nangyari kina Lance at Nicole. Natutuhan nilang mahalin ang isa’t isa sa isang lugar at panahong hindi nila
inaasahang mapupuntahan nila. Kung saan nakahiwalay ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan.

Pero hindi lamang iyon ang humahadlang sa pag-iibigan nila. Nariyan pa ang multong si Rafael na mukhang ayaw magpatalo
at gusto pa ring masungkit ang puso ng dalaga, at ang
paghahabol nila sa oras na makahanap ng solusyon upang makabalik sila sa kanilang mga katawan bago pa man tuluyang masira ang kadenang pumipigil upang huwag silang tuluyang mawala sa mundo ng mga buhay.

Hanggang saan hahantong ang masalimuot at mahiwagang pag-iibigan nila?

Product Details:

Author: Charles Fred Agustin
ISBN: 978-971-0453-84-9
Size: 4.5″ x 7″
Language: Filipino
Format: Paperback
No. of pages: 100

Order this book via Shopee
Order the e-book version via Buqo

 

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: